Tillbaka

Nytt nummer av Bioenergi ute: Läs nr 1-2020 som etidning!

Tema är utrustningsleverantörer med fokus på biokraft- och biovärme. Vi publicerar en uppdaterad översikt med aktuella projekt i länderna runt Östersjön. Vi skriver om några utvalda större projekt. I fokusområdet rökgasrening skriver vi om flera nya investeringar för minskade utsläpp. Här följer några axplock ur detta nummer.

Mälarenergi tar i drift Block 7 för att göra el och värme med returbränslen. En epok med fossila bränslen är därmed över. Läs om det nya biokraftvärmeverket och varför Mälarenergi valde elproduktion i Block 7.

Bioenertitidningen

Magnus Eriksson, affärsområdeschef värme
och vice vd för Mälarenergi.

320 MW biokraft i Stockholm

Genom ett nytt avtal med Ellevio om att ha kapacitet att leverera 320 MW biokraft 12 år framåt kommer Stockholm Exergi att stärka sin kapacitet att leverera el lokalt i Stockholm. Genom avtalet tillförs Stockholm Exergi resurser för renovering och underhåll av befintliga anläggningar.

Helen bygger 220 MW biovärmeverk

För att ersätta kol blir energibolaget Helens investering på 250 miljoner euro i det nya biovärmeverket i Nordsjöområdet i Helsingfors en viktig pusselbit. Innan det koleldade kraftverket på Hanaholmen stängs 2024 ska det nya biovärmeverket vara i drift.

Biovärmekartan 2020

En uppdaterad version av Biovärmekartan 2020 följer med som bilaga i tidningen. Kartan innehåller 556 värmenät som använder biobränslen, avfall och torv för att generera och leverera värme. Kartan finns att ladda ner i pdf-format.

Fokus rökgasrening

I fler artiklar skriver vi om nya investeringar i förbättrad rökgasrening vid värme och industrianläggningar. Läs bland annat om Falköpings Mejeri, Ystad Energi och Njudungs Energi i Sävsjö som gjort investeringar i olika lösningar för rökgasrening.


Du som är prenumerant eller medlem i Svebio kan logga in
och läsa Bioenergi e-tidning här. De första åtta sidorna är öppna.

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer