Tillbaka

Läs nya numret av Bioenergi!

Bioenergi nr 5 - 2020 handlar om fjärr- och kraftvärme, miljö & hållbar bioenergi, logistik, bränslekvalitet och mycket mer i Bioenergi nr 5-2020. Här är några av artiklarna:

  • Ny kraftvärmeanläggning i Lidköping för 320 miljoner kronor

Lidköping Energi investerar 320 miljoner kronor i en ny panna och ångturbin som ersätter två äldre pannor. Den större ångturbinen kommer täcka det egna behovet och kunna leverera 20 GWh lokalproducerad el till marknaden. Stina Bergenheim, vd för Lidköping Energi, ger sin bild av projektet.

Stina Bergenheim

Stina Bergenheim, vd för Lidköping Energi. Foto: Per Bergenheim

  • Bränder i bränslelager i Norrköping och Nykvarn

Söndagen 20 september startade en brand i en bränslehög vid Händelöverket i Norrköping. Brandorsaken är ännu inte fastställd, men allt tyder på att orsaken var en självantändning via en biologisk process. Jonas Lind, produktionschef på E.ON Energilösningar delar här med sig av sina erfarenheter.

  • Ny rökgasrening i Enköping för 40 miljoner kronor

Det gamla elfiltret behövde renoveras eller bytas. Elfiltret väntades få svårt att klara kommande utsläppskrav. Dessa var huvudskälen till bytet av reningsutrustning i Enköping.

  • Åbytravet i cirkulärt samarbete med Mölndal Energi

Från den15 oktober transporterar Åbytravet sitt använda stallströ till Mölndal Energi, som använder det som bränsle i sitt kraftvärmeverk. Stallströet blir förnybar värme och el, som sedan bland annat används i Åbytravets lokaler och av besökare som vill ladda elbilen.

Här hittar du Bioenergi  som etidning – trevlig läsning!

Vi använder oss av cookies.Läs mer