Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 29 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios förslag till svar på konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Nu önskar vi er medverkan i ytterligare en EU-konsultation – denna gång om Förnybartdirektivet. Skicka in ert svar senast den…

 • 28 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebionytt: Vi får slåss för bioenergin i EU

Det blir allt viktigare för svenska bioenergiföretag att ta aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Taxonomin och revideringen…

 • 26 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Bioenergi nr 6 ligger nu ute som e-tidning och är öppet för alla! I detta nummer gör vi några nedslag…

 • 25 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sustainability and trade at the Nordic Pellets Conference on Wednesday

Two days to go for Nordic Pellets Conference that will take place as an online event on 27 January. 

 • 22 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Belarus and Brexit at Nordic Pellets Conference

Join is for the Nordic Pellet Conference online event on 27 January 2021. 

 • 21 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nordic Pellets Conference: Are pellets set to ride the EU Renovation Wave?

One week to go for Nordic Pellets Conference! Join us online for the Nordic Pellet Conference (NPC-2021) that will take…

 • 21 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Vi har inte fått rubricerade promemoria på remiss men har lämnat ett yttrande. Svebio har medlemmar som producerar förnybar el…

 • 19 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Tidsfrister och kontaktpunkter för att främja produktionen av förnybar energi

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 18 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

German and Polish coal exit plans at the Nordic Pellet Conference next week!

Ten days to go for Nordic Pellets Conference online! It's time to register for the Nordic Pellet Conference (NPC-2021) that…

 • 15 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Viktigt! Svara på EU-konsultation om Förnybartdirektivet senast 9 februari

Tack för hjälpen! Nu önskar vi er medverkan i ytterligare en EU-konsultation – denna gång om Förnybartdirektivet.

 • 14 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Two weeks to go for Nordic Pellets Conference 2021 online!

Welcome to the Nordic Pellet Conference that will take place as an online event on Wednesday 27 January. 

 • 12 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Slopad nedsättning av energi på bränslen i vissa sektorer

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men har lämnat ett yttrande.

 • 7 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Gustav Melin: Stor nytta med biobränslen

Bioenergi är inte en ”fejklösning” och det går inte att se på ett enskilt kalhygge när klimatnyttan ska räknas ut,…

 • 3 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: För mycket biobränslen lämnas i skogen

Många pratar om att biobränslena inte räcker till. Vi menar att efterfrågan är för låg och att vi inte har…

Vi använder oss av cookies.Läs mer