Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 20 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen till Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14-15 november i Högbo Bruk

Nu är det dags att anmäla sig till årets Stora Biokraft- och Värmekonferens, med studiebesök och utställning, som arrangeras av Svebio…

 • 14 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har tagit del av den föreslagna formuleringen av en ny paragraf i förordningen och vill framföra följande:

 • 14 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Konkurrenskraftig småskalig kraftvärme? Ny rapport från Svebio

Förnybar el ökar i Sverige, men produktionen blir mer väderberoende och produktions- och prissvängningar förväntas öka. Kan värmeverken bidra med…

 • 12 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bioenergi nr 4: Vattenfall planerar att investera 3,5 miljarder i Uppsala

Den största delen av pengarna väntas gå till ett nytt värmeverk med en effekt på 110 MW för användning av…

 • 11 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Följ med på studiebesök till Bomhus Energi 14 november

Nu är det dags att anmäla sig till årets Stora Biokraft- och Värmekonferens som i år arrangeras på Högbo Brukshotel strax…

 • 29 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över MCP-direktivet

Remissyttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015…

 • 22 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Förnybarhetsrådet i NyTeknik: ”Ta strid för bättre energiregler i EU”

DEBATT. Förbjud skatter på egen el och ge fler möjlighet att äga solpaneler. Sverige måste ta strid för omställningen till…

 • 16 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Flytta in hos oss på Holländargatan!

Vill du sitta i en miljö där det flödar mycket information om bioenergi och där det alltid finns någon att…

 • 14 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Slutförhandlingarna om EU:s nya klimat-och energipolitik viktigast för Svebio

Det är viktigt att slutförhandlingarna om EU:s klimat- och energipolitik 2020–2030 ger ett bra resultat. Det framhåller Svensk Bioenergiföreningen, Svebios,…

 • 10 juli 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Mer sommarläsning: Svebios nyhetsbrev Bioenerginytt!

Som medlem i Svebio får du vårt nyhetsbrev BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen) varje månad. Det innehåller de aktuella…

Vi använder oss av cookies. Läs mer