Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 29 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lagringslathund för biobränslen

Svebio har publicerat en "Lagringslathund för biobränslen" i samarbete med P&B Brandkonsult och med finansiering av en grupp företag i…

 • 22 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Rapport: Styrmedel för nya svenska biodrivmedel

Svebio föreslår nya styrmedel för att underlätta finansiering av nya fabriker för svenska biodrivmedel. Resultatet gör att Sverige kan realisera…

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Now boarding for ABC 2021!

As businesses, industries, and societies begin a green recovery in a post-pandemic world, the demand for transportation fuels is expected…

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter.

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändrade normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om LULUCF

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet om handel med utsläppsrätter och förslag om ett ETS-system för byggnader och transporter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på detta förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter:

 • 10 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framför följande:

 • 10 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om införande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har beretts möjlighet att yttra sig för rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 8 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC 2021: Recycling carbon with electro-fuels

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 7th Advanced Biofuels Conference (ABC 2021) which provides you with the latest…

Vi använder oss av cookies. Läs mer