Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 23 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Träffa dessa företag i Helsingfors nästa vecka!

Nästa vecka, 29-31 mars, slår vi upp portarna till Nordic Baltic Bioenergy Conference i Helsingfors.

 • 19 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Affärsmöjligheter i Finland

I Finland sker just nu en omfattande satsning på nya biobränsleanläggningar, särskilt i södra Finlands storstadsområden, där man fortfarande eldar…

 • 24 februari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

De svenska fjärrvärmeföretagen, kan producera mycket mer miljövänlig el i form av biokraft i våra fjärrvärmesystem. Men då krävs en…

 • 19 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Miljöteknik till nya marknader – Ny utlysning DemoMiljö 2017

Har ditt företag en idé eller produkt som kan bidra till minskad fattigdom och en bättre miljö?

 • 18 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Medverka i svensk samlingsmonter under Hannover industrimässa, 24-28 april 2017!

Som ett led i Energimyndighetens långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik arrangerar vi en svensk samlingsmonter i…

 • 16 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Låt elcertifikatsystemet premiera effekt

Den stora utmaningen för att nå målet 100 % förnybar elproduktion 2040 är att säkerställa att det finns tillräckligt med…

 • 28 december 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”Gränsvärden bättre än förbud mot dieselbilar”

DEBATT. Kloka svenska politiker bör inte förbjuda dieselbilar. Allt mer förnybara drivmedel blandas in i fossil diesel och ett förbud…

 • 16 december 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Unga växande träd jobbar stenhårt för klimatet

Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest. Det är under den intensiva tiden träden fångar…

 • 23 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Energimyndigheten redovisar våra drivmedels klimatpåverkan

Gröna Bilister har varje år sedan 2011 publicerat en drivmedelsrapport kallad Drivmedelsfakta, som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs…

 • 23 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Fores: EU-förslag fasa ut biodrivmedel hotar svenska målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030

EU-kommissionen presenterar den 30 november förslag till ny biodrivmedelsstrategi. Direktivet, som föreslås bli svensk lag 2021, innehåller en tidplan för…

Vi använder oss av cookies. Läs mer