Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 24 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC i Göteborg summerade läget för nya biodrivmedel

– Vi är en ung industri som behöver trygghet och stabila villkor för att våga investera. Vi behöver garanterade marknader…

 • 18 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debut för bioflygbränsle på Göteborg Landvetter Airport

Idag tankades för första gången flygplan på Göteborg Landvetter Airport med biobränsle. Det är en stor dag för klimatarbetet inom…

 • 15 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Träffa dessa företag i Göteborg på torsdag!

Företag från 21 länder registrerade för Advanced Biofuels Conference i Göteborg den här veckan. Vi börjar med studiebesök 17 maj…

 • 9 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bilutställning under Advanced Biofuels Conference nästa vecka!

Välkommen att ta del av miljöbilsutställningen i Göteborg nästa vecka. Här följer lite mer info på engelska:

 • 5 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kaisa Hietala, Eric Sievers and Patrick Gruber, three engaging speakers at ABC in two weeks!

Come and listen to engaging presentations during the International Advanced Biofuels Conference 17-19 May in Gothenburg!

 • 2 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen till Göteborg och Advanced Biofuels Conference 17-19 maj!

I Sverige sker just nu en omfattande satsning på nya långsiktiga styrmedel för biodrivmedel med bland annat en reduktionsplikt, vilket…

 • 27 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Delta i matchmaking under Advanced Biofuels Conference 18 maj i Göteborg

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att delta i matchmaking utan kostnad.

 • 27 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ytterligare ett studiebesök på Advanced Biofuels Conference 17 maj!

Som deltagare i konferensen har du nu även möjlighet att delta i "The orange tour: Renewable marine fuel" som besöker…

 • 26 april 2017
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Svebios remissyttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen.

 • 24 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

Vi använder oss av cookies. Läs mer