Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 16 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Så kan bioenergin växa – trots utmaningarna

Bioenergi står redan idag för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men potentialen är betydligt större än så om vi använder…

 • 13 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio: ”Att avstå skogens resurs försvårar klimatarbetet”

REPLIK, SvD | BIOBRÄNSLEN David van der Spoel från Skydda Skogen tycker inte att man ska använda biobränslen för att…

 • 8 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Hur ser politikerna på kraftvärmens roll i energisystemet?

Den 10 april är det dags för Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio i Stockholm.

 • 7 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Gustav Melin i Energivärlden: ”Bioenergi kan klara två tredjedelar av Sveriges energiförsörjning”

Det är många som säger att biomassan inte räcker till. Men vår planet blir successivt allt grönare. Bioenergin kan klara…

 • 5 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på remiss rörande: Förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Vi har tagit del av förordningen och har inga invändningar mot innehållet. Vi vill emellertid i sammanhanget påminna om vår…

 • 5 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande rörande: Föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Svebio har fått ovanstående förslag till föreskrift på remiss och vill framföra följande:

 • 1 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar rörande: utkast till förordningen om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 1 mars 2018
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Biokraft växer runt Gröna havet – mest sker i Danmark, Finland och Litauen

I början av 2017 utnämnde tidningen Bioenergi Östersjön till Gröna havet, tack vare bioenergins stora betydelse i länderna runt havet.…

 • 27 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Aktuell Hållbarhet: Tandlöst att inte ursprungsmärka drivmedel vid pumpen

Att endast redovisa drivmedels ursprungsland och råvaror på leverantörernas hemsidor räcker inte. De flesta är nog överens om att det…

 • 26 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Våra synpunkter på utkast till svensk nationell klimat- och energiplan till EU

Svebio har fått möjlighet att ge synpunkter på utkastet till svensk NCEP till Miljö- och energidepartementet och vill framföra följande:

Vi använder oss av cookies. Läs mer