Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 25 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över ”Hållbar slamhantering”, SOU 2020:3

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framhålla följande:

 • 20 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Dags att planera för Bioenergis stora temanummer om biodrivmedel & transport!

Norden är en av de mest intressanta regionerna i världen när det gäller både produktion och användning av biodrivmedel. Det…

 • 20 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över SOU 2020:4 ”Vägen till en klimatpositiv framtid”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över "Vägen till en klimatpositiv framtid", SOU 2020:4, och vill framhålla…

 • 12 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • 7 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Christian Rakos appointed President of the World Bioenergy Association

The Steering Committee of the World Bioenergy Association (WBA) appointed Christian Rakos as president of the association at the WBA…

 • 7 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Prova på Bioenergi och upptäck fördelarna med E-tidningen!

Som prenumerant får du tillgång till nyheter och analyser inom bioenergiområdet både i tryckt och digital form. Just nu kan…

 • 4 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas!

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige SOU 2019:63…

 • 29 april 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge remissyttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 och vill framhålla följande:

 • 29 april 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar angående Naturvårdsverkets förslag till vägledning om förordningen om medelstora förbränningsanläggningar

Svebio välkomnar att Naturvårdsverket planerar att ge ut vägledningen om medelstora förbränningsanläggningar. En vägledning kan säkerställa att det i ett…

 • 27 april 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Läs om leverantörer av fasta biobränslen, pelletsmarknaden och energikonvertering inom industrin och mycket mer i Bioenergi nr 2-2020.

Vi använder oss av cookies. Läs mer