Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 27 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Delta i matchmaking under Advanced Biofuels Conference 18 maj i Göteborg

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att delta i matchmaking utan kostnad.

 • 27 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ytterligare ett studiebesök på Advanced Biofuels Conference 17 maj!

Som deltagare i konferensen har du nu även möjlighet att delta i "The orange tour: Renewable marine fuel" som besöker…

 • 26 april 2017
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Svebios remissyttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen.

 • 24 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Remissyttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över Energikommissionens betänkande

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 12 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på remissen ”Energi- och Klimatprogram för Örebro län 2017-2020”

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till Energi- och Klimatprogram för Örebro län.

 • 12 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Beställ vår bok ”Bioenergy the Swedish experience”

Svebios bok ”Bioenergy – The Swedish Experience. How bioenergy became the largest energy source in Sweden” (senast utgiven 2015) berättar historien om…

 • 7 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Myth-Busters on renewable fuels at Advanced Biofuels Conference in Gothenburg!

Today, the debate run high on biofuels, their impacts and sustainability and both biofuels on the market and biofuels under…

Vi använder oss av cookies.Läs mer