Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 6 oktober 2021
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Rekordhöga skogsflispriser på den baltiska bioenergimarknaden

På tisdagen 5 oktober noterades de högsta skogsflispriserna någonsin på International Biomass Exchange Baltpool, IntBEX.

 • 22 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Pyrolys och energigrödor kan lyfta Fossilfritt Sveriges biostrategi och lösa effekt- och systemutmaningar

Fossilfritt Sveriges biostrategi bekräftar bioenergins centrala betydelse för Sveriges energiförsörjning, både idag och om ett par årtionden, när vi kommer…

 • 22 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Så når Sverige klimatmålen 2045 med svenska biodrivmedel

Svebio föreslår nya styrmedel för att underlätta finansiering av nya fabriker för svenska biodrivmedel. Resultatet gör att Sverige kan realisera…

 • 20 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Klimatbudget med begränsad klimatnytta

Regeringens budget innehåller enligt egen utsago omfattande satsningar på klimatnytta. Enligt Svebios analys har emellertid åtgärderna begränsad klimatnytta.

 • 8 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Regeringens politik missgynnar de bästa miljöbilarna

– De regler för miljöbilar som tillämpas av EU och Sverige är ovetenskapliga och diskriminerar bilar med höga klimatprestanda. Nu…

 • 15 juli 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU:s klimatpaket skapar växande marknader för bioenergi men ger också onödiga begränsningar

– Det är mycket positivt att EU-kommissionen fokuserar på prissättning av koldioxidutsläpp genom att skärpa utsläppsrättshandel och utvidga den till…

 • 23 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Minskade energileveranser av fasta biobränslen 2020

Energileveranserna av biobränslen minskade 2020 främst på grund av lägre efterfrågan på biobränslen för uppvärmning. Året var det varmaste sedan…

 • 18 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Om biogasbil inte är miljöbil borde också djur klassas som ohållbara

– Regeringens förslag om att inte betrakta biogasbilar som miljöbilar är både ologiskt och obegripligt och bör inte läggas fram…

 • 10 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Befintlig biokraft kan lösa effektproblematiken

Oanvänd kapacitet motsvarar de tre senast nedlagda kärnkraftreaktorerna.

 • 27 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Varmt år gav exportnetto av träpellets 2020

Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring…

Vi använder oss av cookies. Läs mer