Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 24 mars 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Styr efter miljöpåverkan, inte med subventioner

– Styrningen av trafikens miljöpåverkan måste ske så att utsläppen av fossil koldioxid minskas. Det sker bäst genom att bilisterna…

 • 17 mars 2017
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivmedel, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas av biodrivmedelsbranschen.

 • 27 februari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät

Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för huvuddelen…

 • 20 februari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

2016 rekordår för biodrivmedel i Sverige

Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter…

 • 18 januari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel

November 2016 blev fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel. Försäljningen ökade för HVO både som inblandning i fossil diesel och…

 • 9 januari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

– När Energikommissionen nu lägger sitt slutbetänkande har man tyvärr inte hanterat effektfrågan, utan föreslår att den nuvarande marknadsmodellen ”energy…

 • 19 december 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Årshögsta för HVO biodiesel i oktober

Försäljningen av HVO-biodiesel ökade fortsatt i oktober till rekordnoteringar, både som inblandning i fossil diesel och såld som ren 100-procentig…

 • 30 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och…

 • 28 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

– När andelen variabel elproduktion från sol och vind ökar är det viktigt att också bygga ut förnybar elproduktion som…

 • 17 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari…

Vi använder oss av cookies. Läs mer