Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 23 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Minskade energileveranser av fasta biobränslen 2020

Energileveranserna av biobränslen minskade 2020 främst på grund av lägre efterfrågan på biobränslen för uppvärmning. Året var det varmaste sedan…

 • 18 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Om biogasbil inte är miljöbil borde också djur klassas som ohållbara

– Regeringens förslag om att inte betrakta biogasbilar som miljöbilar är både ologiskt och obegripligt och bör inte läggas fram…

 • 10 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Befintlig biokraft kan lösa effektproblematiken

Oanvänd kapacitet motsvarar de tre senast nedlagda kärnkraftreaktorerna.

 • 27 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Varmt år gav exportnetto av träpellets 2020

Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring…

 • 25 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Nu blir alla biobränslen dokumenterat hållbara

Om drygt en månad är hållbarhetskriterier ett krav för alla typer av bioenergi. Inget annat energislag kommer att ha motsvarande…

 • 21 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Biobensin ger snabbare klimatomställning

– Nestes besked om att man kommer att producera biobensin öppnar för en liknande utveckling på bensinmarknaden som vi sett…

 • 6 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bränslepellets löser klimatkris i Nederländerna

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets…

 • 28 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Mer etanol i bensin ger stor klimatvinst, borde gjorts tidigare!

Beskedet att Sverige ska få E10 som standardbensin från augusti får stor direkt betydelse för de svenska koldioxidutsläppen. Den årliga…

 • 21 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Taxonomi med stora brister

– Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar.…

 • 15 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

DN ger bara halva sanningen om koldioxidflöden

Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om…

Vi använder oss av cookies. Läs mer