Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 21 december 2023
 • Pressmeddelande
 • Anna Törner

Svebios kommentar till klimathandlingsplanen: Det behövs både bioenergi och elektrifiering

Regeringen har idag presenterat klimathandlingsplanen. Svebio ser oroande på det bristande fokuset på bioenergi, trots dess potential att tillföra omkring…

 • 20 december 2023
 • Pressmeddelande
 • Hannah Edgren

Energimyndigheten visar att biokraften kan spela nyckelroll

Den 15 december slutredovisade Energimyndigheten sin fjärr- och kraftvärmestrategi till Klimat- och Näringslivsdepartementet. Svebio välkomnar strategin och förutsätter att den…

 • 14 november 2023
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

EU behåller världsledande position inom produktion och användning av pellets

Den geopolitiska krisen och EU:s sanktioner mot Ryssland gjorde 2022 till ett exceptionellt år för pelletsmarknaden i EU. Prisvariationerna för…

 • 7 november 2023
 • Pressmeddelande
 • Hannah Edgren

Mer elproduktion från biokraft är möjlig – men rätt förutsättningar krävs

Det finns 266 biokraftvärmeverk för produktion av el och värme med förnybar bioenergi 2023. Det är en ökning med 23…

 • 18 oktober 2023
 • Pressmeddelande
 • Anna Törner

John Hasslers förslag riskerar minskad produktion i skogs- och jordbruket samt sämre beredskap

Professor John Hassler har idag presenterat sin rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit…

 • 12 oktober 2023
 • Pressmeddelande
 • Anna Törner

Ett förslag som kraftigt ändrar förutsättningar för svenska investeringar i grön industri

Regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna har valt att gå vidare med förslaget om att kraftigt reducera nivåerna i reduktionsplikten och…

 • 10 oktober 2023
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

Boverket ger klartecken för småhusbidrag till pelletskaminer för att ersätta el

Boverket har fattat ett beslut som innebär att materialkostnaden för inköp av pelletskamin och annat material som är nödvändigt för…

 • 25 augusti 2023
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Svebio säger nej till regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt

Svebio riktar kraftig kritik mot regeringens förslag om att sänka reduktionsplikten för diesel och bensin till 6 procent.

 • 16 juni 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Behöver professor Hassler och klimat- och miljöministern nya dammsugare?

Professor John Hassler har i Svenska Dagbladet liksom i debattartiklar vid upprepade tillfällen framfört uppgiften att ”Sverige dammsuger världen på…

 • 19 maj 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin

EU-kommissionen har i sitt förslag helt förbigått bioenergilösningar, med undantag för biogas, trots att bioenergi är EU:s största egna energikälla.

Vi använder oss av cookies.Läs mer