Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 15 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

DN ger bara halva sanningen om koldioxidflöden

Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om…

 • 14 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Roger Blom och Magnus Ahlsten är mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Roger Blom, vd för Ernsts Express och Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas tog emot priset i form av…

 • 14 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Inte fel att använda stamved för energi

I Dagens Nyheters kritiska granskning av den svenska bioenergianvändningen påstås att man inte bör använda stamved för energiproduktion. Det är…

 • 13 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Missvisande bild av DN om bioenergi

– Dagens Nyheters artikel om biobränslen från Estland innehåller många sakliga felaktigheter och ger sammantaget en missvisande bild av biobränslenas…

 • 6 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Energiföretagen, Svebio och Canoil begär skattebefrielse för biooljor för uppvärmning

Energiföretagen Sverige begär tillsammans med Svebio och biooljeleverantören Canoil AB, i en hemställan till Finansdepartementet, att biooljor tillverkade av rest-…

 • 18 mars 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 % under 2020

I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det senaste året. Produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden ökar stadigt…

 • 15 mars 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Alla branscher måste kunna visa hållbarhet

Bioenergin är det enda energislag som har ett heltäckande system för redovisning av hållbarhet, både beträffande miljöpåverkan och klimatnytta. Det…

 • 18 december 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU:s taxonomi: Fel att styra med detaljreglering

– EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler…

 • 16 oktober 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bränslebytet gav mindre biobränsle

– Skiftet från skattebefrielse till reduktionsplikt gav försämrad utveckling för användningen av biodrivmedel i Sverige. Kvoterna sattes för lågt och…

 • 9 oktober 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Klart för rena biodrivmedel hela 2021

– Sverige har fått rätt att fortsätta ge skattebefrielse för etanol, rapsdiesel och HVO som säljs i ren eller högblandad…

Vi använder oss av cookies. Läs mer