Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 18 december 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU:s taxonomi: Fel att styra med detaljreglering

– EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler…

 • 16 oktober 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bränslebytet gav mindre biobränsle

– Skiftet från skattebefrielse till reduktionsplikt gav försämrad utveckling för användningen av biodrivmedel i Sverige. Kvoterna sattes för lågt och…

 • 9 oktober 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Klart för rena biodrivmedel hela 2021

– Sverige har fått rätt att fortsätta ge skattebefrielse för etanol, rapsdiesel och HVO som säljs i ren eller högblandad…

 • 21 september 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU-kommissionen tvingar Sverige lägga koldioxidskatt på förnybara biooljor

I den budget som idag presenteras föreslår den svenska regeringen att det ska läggas skatt på vissa förnybara biooljor som…

 • 11 september 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Bra med långsiktigt besked om biodrivmedel

– Det är utmärkt att regeringen och samarbetspartierna ger besked om ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ända…

 • 8 september 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Konverteringsstöd till E85 och biogas, bra steg på vägen men mer behövs!

– Ett konverteringsstöd för att bygga om bilar till etanol- och biogasdrift är bra, men otillräckligt för att åtgärda de…

 • 13 juli 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och…

 • 11 juni 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

ENplus® når en viktig milstolpe genom att certifiera över 1 000 företag över hela världen

ENplus® har bevisat sin ledande roll i den globala harmoniseringen av högkvalitativa träpellets genom att ha certifierat mer än 1…

 • 2 juni 2020
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

​Stoppa förslaget om koldioxidskatt på förnybara biooljor

– Att lägga koldioxidskatt på ett förnybart bränsle är fel och till skada för klimatet. Förnybara bränslen släpper visserligen ut koldioxid…

 • 22 maj 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Svebio nöjda med Klimatpolitiska vägvalsutredningen men avvisar två av utredningens förslag

Skog och åkermark ska i första hand användas för att producera biomassa som kan ersätta fossila bränslen, inte för att…

Vi använder oss av cookies. Läs mer