Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 1 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar rörande: utkast till förordningen om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 1 mars 2018
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Biokraft växer runt Gröna havet – mest sker i Danmark, Finland och Litauen

I början av 2017 utnämnde tidningen Bioenergi Östersjön till Gröna havet, tack vare bioenergins stora betydelse i länderna runt havet.…

 • 27 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Aktuell Hållbarhet: Tandlöst att inte ursprungsmärka drivmedel vid pumpen

Att endast redovisa drivmedels ursprungsland och råvaror på leverantörernas hemsidor räcker inte. De flesta är nog överens om att det…

 • 26 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Våra synpunkter på utkast till svensk nationell klimat- och energiplan till EU

Svebio har fått möjlighet att ge synpunkter på utkastet till svensk NCEP till Miljö- och energidepartementet och vill framföra följande:

 • 26 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

GP Debatt: Kossan är ingen klimatbov – ät kött med gott samvete

Det finns flera goda skäl att äta mindre kött och många mår bra av att äta vegetariskt, men klimatet behöver…

 • 20 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

En svensk flagga vid pumpen för det gröna drivmedelsvalet lättare!

Energimyndigheten har lagt fram ett nytt förslag till miljömärkning av drivmedel vid pumpen som liknar märkningen för vitvaror. Detta är…

 • 18 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Föreslå årets Häckner-pristagare!

Svebio delar varje år ut Häckners bioenergipris till en person som gjort stora insatser för att främja ökad användning av…

 • 15 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över promemoria om ”Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

 • 2 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över: EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Svebio har inte fått rubricerade förslag på remiss men vill gärna framföra synpunkter. Vi noterar att remissen inte gått till…

 • 1 februari 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Rapport om ”Bioenergi på rätt sätt”

Skogsstyrelsen i samverkan med Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket publicerar idag en rapport ”Bioenergi på rätt sätt".

Vi använder oss av cookies.Läs mer