Tillbaka

Svar på konsultation om råvaror för biodrivmedel (Annex IX i Förnybartdirektivet)

Svebio lämnade 2 september in synpunkter på en konsultation rörande råvaror i Annex IX i Förnybartdirektivet. Frågan om att eventuellt lägga till nya råvaror i detta annex utreds av en grupp konsulter som engagerats av EU-kommissionen.

Svebio valde att lämna in ett dokument med både generella och detaljerade synpunkter kring råvaror för så kallade avancerade biodrivmedel. Dokumentet på engelska.

Läs våra synpunkter här

Vi använder oss av cookies.Läs mer