Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 1 juli 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sommarhälsning från Svebio!

Sverige går på semester och vi får lite välbehövlig vila. Även vi på Svebio stänger i princip kontoret för sommaren…

 • 30 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bioenergi nr 3-2020 ute nu!

Läs om bioenergi i industri, biodrivmedel & transport samt skogsbränsle i Bioenergi nr 3-2020. Mer om innehållet:

 • 25 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Advanced Biofuels Conference 2020 – World-wide capacity expansion with mega-projects

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 6th international Advanced Biofuels Conference (ABC) which provides you with the latest…

 • 24 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Regeringens biooljeskatt ökar klimatutsläppen

Regeringens förslag om att införa en energi- och koldioxidskatt på vissa biooljor för värmeproduktion kommer att leda till ökad användning…

 • 17 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt Expressen: En totalt ologisk skatt läggs nu på svenskarna

Nu ska Sverige och svenska företag, kommuner och kyrkor koldioxidbeskattas för fossilfri energi. Vad säger Isabella Lövin om denna klimatpolitiska…

 • 15 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt SvD: Sant att svenskt skogsbruk inte är klimatneutralt. Det är klimatpositivt!

REPLIK | BIOBRÄNSLEN En grupp forskare främst inom ekologi och kärnenergi har tillsammans i debattartikeln ”Myt om skogsbränsle leder klimatarbetet…

 • 14 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt SvD: ”Skogens biobränslen tas ur restprodukter”

REPLIK | BIOBRÄNSLEN I Sverige är de skogsbaserade biobränslena restprodukter i en industri som tillverkar förnybara, biobaserade produkter. Vi får…

 • 12 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Registration open for the Advanced Biofuels Conference 2020

– capacity expansion with mega-projects! The registration is now open for the international 6th Advanced Biofuels Conference on 15-17 September,…

 • 8 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på förslag till föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt.…

 • 8 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt.…

 • 5 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar rörande Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet..

.. samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet.

 • 1 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

Vi använder oss av cookies.Läs mer