Tillbaka

Svar på EU-konsultation om taxonomi för hållbara investeringar

Svebio lämnade 17 december in svar på en konsultation om förslaget till taxonomi för hållbara investeringar till EU-kommissionen. Taxonomin är ett dokument där kommissionen anger kriterier för vad som ska kvalificera olika typer av aktiviteter (teknik, verksamheter) för att gynnas vid finansiering.

Vi använder oss av cookies.Läs mer