Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 13 december 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 31 oktober 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Konsekvensutredning till föreskrifter till energistatistiken 2023

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 28 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för producenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 25 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 23 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar: Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 19 juni 2023
 • Remissvar

Remissvar av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 9 maj 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 4 maj 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade rapport och vill framhålla följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 5 april 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Naturvårdsverkets rapport Förslag till förändrad NOx-avgift

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade rapport och vill framhålla följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 14 mars 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer