Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 29 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Fossilfritt inrikesflyg 2030

Välkommen på halvdagsseminarium arrangerat av Svebio i samarbete med Svenskt Flyg 8 maj i Stockholm.

 • 20 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tillgång och efterfrågan på bioolja, biodrivmedel och biojet

Allt fler aktörer frågar efter råvara till biodrivmedel, bioolja och biojet. Bioolja används allt oftare för spetslast och för att…

 • 19 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Erik Brandsma ny vd för Jämtkraft

Erik Brandsma blir ny vd för Jämtkraft. Han tillträder tjänsten, den 24 maj 2018, efter Anders Ericsson som går i…

 • 16 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Så kan bioenergin växa – trots utmaningarna

Bioenergi står redan idag för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men potentialen är betydligt större än så om vi använder…

 • 13 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio: ”Att avstå skogens resurs försvårar klimatarbetet”

REPLIK, SvD | BIOBRÄNSLEN David van der Spoel från Skydda Skogen tycker inte att man ska använda biobränslen för att…

 • 7 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Gustav Melin i Energivärlden: ”Bioenergi kan klara två tredjedelar av Sveriges energiförsörjning”

Det är många som säger att biomassan inte räcker till. Men vår planet blir successivt allt grönare. Bioenergin kan klara…

 • 5 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på remiss rörande: Förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Vi har tagit del av förordningen och har inga invändningar mot innehållet. Vi vill emellertid i sammanhanget påminna om vår…

 • 5 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande rörande: Föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Svebio har fått ovanstående förslag till föreskrift på remiss och vill framföra följande:

 • 1 mars 2018
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar rörande: utkast till förordningen om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 1 mars 2018
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Biokraft växer runt Gröna havet – mest sker i Danmark, Finland och Litauen

I början av 2017 utnämnde tidningen Bioenergi Östersjön till Gröna havet, tack vare bioenergins stora betydelse i länderna runt havet.…

Vi använder oss av cookies.Läs mer