Kolsänkor

Vad kan vi göra för att plocka ner koldioxid från atmosfären och lagra den säkert? Allt fler talar om kolsänkor som en oundviklig åtgärd för att motverka klimatförändringen.

Bio-CCS, biokol och större lager i skogen är några tänkbara alternativ. Men vad kostar det? Och vet vi att det fungerar? Och vilken roll kan de svenska kraftvärmeverken och massabruken spela? Under Svebios Heldag om Kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken, i Stockholm den 16 maj 2019, ökade kunskapen om detta högaktuella ämne.

Vi har nu publicerat fyra presentationer inspelade under seminariet på Youtube/Bioenergitidningen:

 • KLIMATPOSITIVA BURGARE,
  Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på Max Burgers

Vi kan göra konsumenterna till klimathjältar med hjälp av klimatpositiva varor och tjänster och förändringen har redan börjat.


 • MYCKET BIOENERGI FRÅN SKOGEN – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR BIO-CCS,
  Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio

Bio-CCS kräver en omfattande användning av biomassa från klimatneutralt skogsbruk för att kunna ta tillvara på koldioxiden som bildas i förbränningsprocessen.


 • FRÅN PLANTA TILL FÖRNYBARA PRODUKTER,
  Jessika Szyber, affärsutvecklingschef, Stora Enso

Andelen flerbostadshus med trästomme är mindre än en procent i Europa idag. Om hälften av lägenheterna i Sverige år 2025 byggs i trä istället för i andra material minskar koldioxidutsläppen i byggskedet med cirka 40 procent per år.


 • STOCKHOLM EXERGI – FIRST COMPANY IN THE WORLD
  WITH NEGATIVE EMISSIONS?

  Fabian Levihn, ansvarig för forskning och utveckling, Stockholm Exergi

Vi kan konstatera att det finns leverantörer som kan leverera tekniken och lämna garantier, men det vi planerar att göra är ändå världsunikt. Vi blir bland de allra första i världen att installera koldioxidavskiljning vid ett biokraftvärmeverk.


Kontakta Karolina Norbeck, karolina.norbeck@svebio.se,  om du vill veta mer om Svebios heldag om kolsänkor eller har övriga frågor i ämnet.

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer