Tillbaka

Skogsbränslets klimatnytta ifrågasätts

KLIMAT. Att skogsbränsle klassas som klimatneutralt är fel, anser den europeiska vetenskapsakademin, EASAC. Nu vill den att reglerna ändras så att även anläggningar som använder biobränsle ska ingå i handel med utsläppsrätter. För svensk del skulle det försvåra klimatomställningen, anser Kjell Andersson hos Svebio.

Klimatnyttan ifrågasätts. FOTO: Kerstin Lundell.

Klimatnyttan ifrågasätts. FOTO: Kerstin Lundell.

En stor del av biobränslet som används i Europa är inte klimatneutralt, enligt professor Michael Norton, ordförande för vetenskapsakademin EASAC:s miljöprogram.  EASAC, European Academies’ Science Advisory Council, är en sammanslutning av vetenskapsakademier, där även den svenska Kungliga Vetenskapsakademien ingår.

– Att klassa biomassa från skogen som förnybar ger en pervers effekt på klimatet. Systemet för utsläppshandel låter vissa energianläggningar och länder skina som klimatpionjärer trots att de faktiskt skadar klimatet, säger Michael Norton in ett pressmeddelande.

Sverige är ett av länder som nämns, liksom Finland, Danmark, Estland, Nederländerna och Storbritannien.

Läs hela inlägget hos Miljö och Utveckling


OBS – artikeln är upplåst fram till den 16 september!

Vi använder oss av cookies.Läs mer