Tillbaka

Fjärr- och kraftvärme i nästa nummer av Bioenergi!

Nu är det dags att börja planera för nästa nummer av Bioenergi, nr 5-2020, med tema Fjärr- och kraftvärme och vår unika Biokraftkarta. I nr 5 kommer vi skriva om nya projekt och nyinvesteringar i befintliga anläggningar och fördjupa oss i hållbarhetsfrågor kopplade till bioenergi samt lösningar för logistik och bränslekvalitet.

biokraft

Biokraft

  • Nytt kraftvärmeverk i Lidköping
  • Investeringar i nya anläggningar – uppdaterad lista med investeringar i biokraft
  • Nytt bäddmaterial för fluidbäddpannor
  • Vilka kraftvärmeverk blir först i Sverige med att bygga stora bio-CCS-anläggningar?
  • Ena Energi investerar i ny rökgasrening

Fjärrvärme

  • Nya fjärrvärmeprojekt
  • Reservpannor med bioolja stöttar fjärrvärmenätet

Läs mer om innehållet, om hur du kan medverka och höstens attraktiva annonspaket


Bioenergi nr 5 kommer ut i början av november.


 

Vi använder oss av cookies.Läs mer