Säker Digital Handelsplats

Säkra informationsflöden med en digital plattform för handel med biobränslen.


Om projektet

Projektet syftar till att undersöka säkerhetsaspekter och om blockkedjor kan användas för att nå användarnas krav på säkerhet, spårbarhet och integritet vid digitaliserad handel med biobränslen i Sverige.

 • Hållbart energisystem
  Dataplattform som möjliggörare för att uppnå ett hållbart energisystem.
 • Cybersäkerhet och integritet
  Tydlig färdplan för hur säkerhetsaspekter ska hanteras.
 • Digital transformation av energimarknad
  Målet är att efter projektavslut kunna introducera en digital plattform för handel med fasta biobränslen.

Partners och deltagare

Svebio har projektledning och ansvarar tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Skogforsk och Baltpool för genomförandet.

 • Svebio. Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Vi är starkt grundade i våra värderingar. Vi tror på förnybar energi, företagande och fri marknadsekonomi.
 • Skogforsk. Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.
 • LTU. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet.
 • Baltpool. Baltpool is a biomass exchange, operating in Lithuania, Latvia and Estonia, Poland and via partners – in Denmark and Finland, that currently has 452 members

Projektlogos


Deltagande företag

Deltagande företag är både köpande och säljande företag på marknaden.

deltagare

Vill du veta mer om projektet, kontakta oss:

Finansierat av

Vi använder oss av cookies.Läs mer