Tillbaka

Forskning om bioenergi sätter Sverige på kartan

Energimyndigheten har finansierat forskning om biobränslen sedan 2005. Utvärderingen belyser vilken effekt forskningen haft.

– Den här utvärderingen visar att forskningen spelat en viktig roll för utvecklingen av marknaden för biobränsle och specifikt för grot. Det är oerhört viktigt att kunna mäta effekten av den forskning vi finansierar, speciellt när vi arbetar med långsiktiga mål som att öka kunskap och få till en samhällsförändring, säger Anna Malmström, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Varför är det viktigt med grot och andra biobränslen?

– Det handlar om att ersätta fossila bränslen och att bidra till trygghet i energiförsörjningen, men även om att se värdet i en restprodukt som grot. En styrka har varit kontinuiteten, att en röd tråd har löpt genom det stora pusslet av forskningsprojekt och genom en följd av program genom alla år, säger Anna Malmström.

Läs mer på Energinyheter.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer