Tillbaka

Debatt Expressen: En totalt ologisk skatt läggs nu på svenskarna

Nu ska Sverige och svenska företag, kommuner och kyrkor koldioxidbeskattas för fossilfri energi. Vad säger Isabella Lövin om denna klimatpolitiska reträtt? skriver Svenska Bioenergiföreningen.

raps

Rapsen blir till bioolja som nu ska koldioxidbeskattas. Det är helt orimligt, menar debattörerna.

DEBATT. För åtta år sedan bestämde sig Värnamo pastorat för att byta ut eldningsolja mot bioolja (RME) i sitt krematorium. Pastoratet arbetar konsekvent för att minska sin klimatpåverkan och har vidtagit en rad olika åtgärder, varav bränslebytet i krematoriet är en.

  •  Thomas Betong bytte för två år sedan ut all sin fossila olja i betongfabrikerna runtom i landet mot RME och reducerade sina koldioxidutsläpp med drygt 1 100 ton per år – en ansenlig minskning.
  •  Scania i Oskarshamn tillverkar lastbilshytter och behöver 16 GWh energi för sin torkprocess. Tidigare var det fossil olja, men man har, trots en viss kostnadsökning, bytt till RME. Det har minskat utsläppen av fossil koldioxid med 4.200 ton per år.

Straffskatt på fossilfritt

Värnamo pastorat, Thomas Betong och Scania kommer alla från årsskiftet att få betala full koldioxidskatt och energiskatt på sin bioolja, i enlighet med ett förslag från Finansdepartementet som just remissbehandlats. Bakgrunden är att EU-kommissionen tolkar sina statsstödsregler så att man kräver att Sverige belägger den här fossilfria oljan med samma skatt som fossil olja. Sverige tvingas lägga koldioxidskatt på koldioxidneutralt bränsle.

Biooljan har gjort stor nytta

Men det är ingen bagatell att Sverige tvingas bryta den princip som gällt sedan vi införde koldioxidskatten 1991. Sverige har bland annat med hjälp av koldioxidskatten minskat de inhemska utsläppen av växthusgaser med 30 procent sedan 1990 trots att BNP ökat med 70 procent och befolkningen växt med nära två miljoner. Vi har kraftigt reducerat vår import av olja.

Men nu ska Sverige och de svenska företag, kommuner och kyrkor som driver en konsekvent klimatlinje straffbeskattas på EU-kommissionens kommando.

Tänker ni låta detta passera?

Vi undrar om denna svenska klimatpolitiska reträtt ska få genomföras i tysthet: Vad säger klimatminister Isabella Lövin? 

Läs hela debattinlägget hos Expressen

Vi använder oss av cookies.Läs mer