Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 30 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Produktifiering av skogsbränsle ska ge sänkta kostnader

Skogforsk driver ett nytt projekt för att klassificera och produktifiera skogsbränsle. Nya lösningar för mätning av skogsbränsle och nytt IT-stöd…

 • 29 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kan ett kommunalt bolag och ett privat bolag samarbeta och samäga?

Så här tänkte Gävle Energi för att använda resurserna på bästa sätt, minska miljöpåverkan och dela på nyttorna.  

 • 25 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Hur fungerar tekniken i Climeon Heat Power?

Vilka förutsättningar krävs för installation? Är det lönsamt? Kom och lyssna på Ricard Enquist som berättar hur Climeon skapar värde…

 • 24 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt EU-förslag kan slå mot svenska biodrivmedel

På måndagen fattade EU-parlamentets miljöutskott ett beslut om ändrade villkor för bioenergi mellan år 2021-2030. Utskottet föreslår kraftigt begränsade villkor…

 • 24 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Frågetecknen hopar sig kring EU:s bioenergipolitik

EU-parlamentets miljöutskott tog igår ett beslut som, om det omsätts i ett EU-direktiv, kan göra livet surt för bioenergibranschen –…

 • 23 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Pelletsmarknaden i Sverige och globalt

Peter Granborn, vd för Scandbio, är en av talarna på Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14-15 november på Högbo Brukshotell.

 • 18 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

The Aebiom statistical report 2017 is out!

Every year since its debut release in 2007, AEBIOM’s Statistical Report has provided an in-depth overview of the bioenergy sector…

 • 17 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Erfarenheter kring klimatklivets roll för omställningen mot förnybar energi

Lyssna på goda exempel på hur klimatklivet gjort det möjligt att på ett lönsamt sätt konvertera från fossilt till förnybart.

 • 16 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över Statens Energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 13 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Skärpt läge för nya krav på låga emissioner

Det kommer nya EU-krav på alla förbränningsanläggningar, från de små villapannorna till de största kraftvärmeverken. För nya anläggningar är det…

 • 10 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Klimatkliv för bioenergi – Så fungerar det!

Regeringen tillför ytterligare 800 miljoner till Klimatklivet nästa år. Hur kan bioenergiföretagen vara med och dela på miljonerna? Ett stort…

 • 10 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme. Det är tillräckligt för att värma nästan 2,7 miljoner normalvillor.

 • 9 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kom och diskutera bioenergibranschens utmaningar på Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

Bioenergibranschen påverkas starkt av Energiuppgörelsen och av kommande EU-direktiv. Låga el- och bränslepriser, obligatoriska hållbarhetskriterier och skärpta utsläppskrav är bara…

 • 5 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ytterligare studiebesök: Biobränsleterminalen i Forsbacka

Vi har utvidgat programmet med ytterligare ett studiebesök under Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14 november. Vi besöker biobränsleterminalen i Forsbacka…

 • 3 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Möt en av finalisterna till E-Prize 2017: Againity producerar el med hjälp av sopor

Vi önskar Againity lycka till och passar på att hälsa Elin Ledskog från Againity välkommen som talare på Stora Biokraft-…

 • 2 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Boka ditt boende på Högbo Brukshotell

Vi rekommenderar att du som ska delta i Stora Biokraft- och Värmekonferensen bokar ditt boende så snart som möjligt för…

 • 2 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt i Land Lantbruk: Sverige behöver ett biodrivsmedelskliv

Det behövs ett biodrivmedelskliv för att få fart på den svenska produktionen av biodrivmedel från skogsråvara. Det anser Kjell Andersson,…

Vi använder oss av cookies. Läs mer