Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 30 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Produktifiering av skogsbränsle ska ge sänkta kostnader

Skogforsk driver ett nytt projekt för att klassificera och produktifiera skogsbränsle. Nya lösningar för mätning av skogsbränsle och nytt IT-stöd…

 • 29 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kan ett kommunalt bolag och ett privat bolag samarbeta och samäga?

Så här tänkte Gävle Energi för att använda resurserna på bästa sätt, minska miljöpåverkan och dela på nyttorna.  

 • 25 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Hur fungerar tekniken i Climeon Heat Power?

Vilka förutsättningar krävs för installation? Är det lönsamt? Kom och lyssna på Ricard Enquist som berättar hur Climeon skapar värde…

 • 24 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt EU-förslag kan slå mot svenska biodrivmedel

På måndagen fattade EU-parlamentets miljöutskott ett beslut om ändrade villkor för bioenergi mellan år 2021-2030. Utskottet föreslår kraftigt begränsade villkor…

 • 24 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Frågetecknen hopar sig kring EU:s bioenergipolitik

EU-parlamentets miljöutskott tog igår ett beslut som, om det omsätts i ett EU-direktiv, kan göra livet surt för bioenergibranschen –…

 • 23 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Pelletsmarknaden i Sverige och globalt

Peter Granborn, vd för Scandbio, är en av talarna på Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14-15 november på Högbo Brukshotell.

 • 18 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

The Aebiom statistical report 2017 is out!

Every year since its debut release in 2007, AEBIOM’s Statistical Report has provided an in-depth overview of the bioenergy sector…

 • 17 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Erfarenheter kring klimatklivets roll för omställningen mot förnybar energi

Lyssna på goda exempel på hur klimatklivet gjort det möjligt att på ett lönsamt sätt konvertera från fossilt till förnybart.

 • 16 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över Statens Energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 13 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Skärpt läge för nya krav på låga emissioner

Det kommer nya EU-krav på alla förbränningsanläggningar, från de små villapannorna till de största kraftvärmeverken. För nya anläggningar är det…

 • 10 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Klimatkliv för bioenergi – Så fungerar det!

Regeringen tillför ytterligare 800 miljoner till Klimatklivet nästa år. Hur kan bioenergiföretagen vara med och dela på miljonerna? Ett stort…

 • 10 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme. Det är tillräckligt för att värma nästan 2,7 miljoner normalvillor.

 • 9 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kom och diskutera bioenergibranschens utmaningar på Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

Bioenergibranschen påverkas starkt av Energiuppgörelsen och av kommande EU-direktiv. Låga el- och bränslepriser, obligatoriska hållbarhetskriterier och skärpta utsläppskrav är bara…

 • 5 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ytterligare studiebesök: Biobränsleterminalen i Forsbacka

Vi har utvidgat programmet med ytterligare ett studiebesök under Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14 november. Vi besöker biobränsleterminalen i Forsbacka…

 • 3 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Möt en av finalisterna till E-Prize 2017: Againity producerar el med hjälp av sopor

Vi önskar Againity lycka till och passar på att hälsa Elin Ledskog från Againity välkommen som talare på Stora Biokraft-…

 • 2 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Boka ditt boende på Högbo Brukshotell

Vi rekommenderar att du som ska delta i Stora Biokraft- och Värmekonferensen bokar ditt boende så snart som möjligt för…

 • 2 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt i Land Lantbruk: Sverige behöver ett biodrivsmedelskliv

Det behövs ett biodrivmedelskliv för att få fart på den svenska produktionen av biodrivmedel från skogsråvara. Det anser Kjell Andersson,…

Vi använder oss av cookies.Läs mer