Tillbaka

Debatt Dagens Industri: EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi

Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU, skriver bland annat företrädare för skogs- och bioenergiindustrin.

Lantmännens etanolfabrik i Norrköping.

Lantmännens etanolfabrik i Norrköping. Foto: Lantmännen Agroetanol

Den nya versionen av taxonomin som EU-kommissionen presenterade nyligen är en förbättring jämfört med det ursprungliga förslaget. På flera punkter är den bra men det finns också problem som måste adresseras. I sin nuvarande utformning kan taxonomin komma att minska möjligheterna att nå unionens ambitiösa klimatmål. Taxonomin kan i stora delar komma att bli ett hinder för investeringar i förnybar teknik. Det gäller särskilt EU:s och Sveriges största förnybara energislag, bioenergin. En restriktiv syn på bioenergi från energigrödor och skogsbruk har redan nu, innan besluten är fattade, lett till att finansiärer och investerare börjar tveka kring nya projekt för produktion av biodrivmedel. Därför vill vi att regeringen och våra svenska europaparlamentariker arbetar för tre viktiga förändringar av taxonomin.

Läs hela debattinlägget hos Dagens Industri

 • Svebio, Gustav Melin vd
 • Drivkraft Sverige, Johan G Andersson vd
 • 2030-sekreteriatet, Jakob Lagercrantz vd
 • Lantmännen, Alarik Sandrup Näringspolitisk chef / President ePURE
 • SCA, Ulf Larsson VD och koncernchef
 • Preem, Magnus Heimburg vd
 • St1, Per-Arne Karlsson, Director Public Affairs
 • SÖDRA, Lena Ek ordförande
 • Neste Sverige, Andreas Teir vd
 • Setra Group, Katarina Levin vd
 • Adesso BioProducts, Lars Lind vd
 • SunPine, David Öquist vd
 • Energifabriken, Karin Varverud ägare
 • SEKAB, Ylwa Alwarsdotter Executive VP
 • Colabitoil, Magnus Nyfjäll vd
 • Pyrocell, Pontus Friberg ordförande

Vi använder oss av cookies.Läs mer