Tillbaka

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Bioenergi nr 6 ligger nu ute som e-tidning och är öppet för alla! I detta nummer gör vi några nedslag hos aktörer som visar exempel på både innovation och nytänkande. Läs om de stora gröna förändringar i energisystemet som skett under de 40 år som Svebio funnits.

Mer om innehållet:

• Transport av trädbränsle med flytande biometan i tanken. Vi har intervjuat några aktörer som tillsammans har valt en ny transportlösning för biobränsletransport mellan Setra Hasselfors såg i Laxå och E.ON:s Åbyverket i Örebro. Läs om hur förutsättningarna ser ut för denna lösning.

Volvos utveckling av motorer och lastbilar för flytande biometan och andra biodrivmedel. Lars Mårtensson, innovations- och miljöchef på Volvo, förklarar hur han ser på utvecklingen hittills och framöver.

• Westport – den okända partnern till Volvo. Westport är ett globalt företag som jobbar tillsammans med Volvo för att utveckla gastekniken i tunga lastbilar. Anders Johansson, vd på Westport i Sverige, berättar mer.

Är pyrolysolja den nya bioråoljan? Läs intervjun med Gerhard Muggen, vd på BTG Bioliquids, som nyligen startat ett kommersiellt projekt i Finland och snart ska starta Pyrocells anläggning i Sverige.

• EthaDrive demonstrerar en transportlösning med etanol. Lastbilar med 95 procent etanol i tanken har funnits länge utan att slå igenom stort. Peter Henriksson, projektledare på EthaDrive, ger sin syn på läget.

• Sekab vill bygga en ny stor anläggning i Sverige. Förstudien är igång med målet att bygga en kommersiell anläggning för gröna kemikalier med barrträ som råvara. Monica Normark, teknisk chef på Sekab, förklarar vad Sekab vill göra.

Sekab undersöker möjligheten att bygga en produktionsanläggning för gröna kemikalier i kommersiell skala i Sverige. Monica Normark, teknisk chef på Sekab berättar om planerna. Foto: Kristina Nilsson

• Svebio 40 år – Den gröna förvandlingen. Svebio har fyllt 40 år. Det firar vi med att på åtta sidor att lyfta fram några strålande exempel bioenergins roll i den gröna förvandling som har skett i Sverige. Vi kan vara stolta över resultatet men inte slå oss till ro. Det finns mer att göra. Svebios har en fortsatt mycket viktig roll för dels för att fortsätta ersätta fossila bränslen med användning av bioenergi i Sverige. Dels för att försvara bioenergins position mot angrepp från aktörer som ser sina intressen hotade.

Biodrivmedel i Norden 2021

Vi har också uppdaterat biodrivmedelskartan – vår unika översikt med befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. Tydligare politik med bland annat krav på inblandning av biodrivmedel fortsätter att driva utvecklingen. Vi listar alla anläggningar för produktion av biodrivmedel som vi har hittat i Norden.

Läs Bioenergi nr 6-2020 här

Trevlig läsning!

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer