Tillbaka

Gustav Melin: Stor nytta med biobränslen

Bioenergi är inte en ”fejklösning” och det går inte att se på ett enskilt kalhygge när klimatnyttan ska räknas ut, skriver Gustav Melin, vd på svensk Bioenergiförening, i Göteborgs-Posten.

Replik

4/1 Stoppa fejklösningen med biobränslen

Jens Rundberg tycker att biobränslen är en fejklösning eftersom det tar ett antal år innan man fått en nettoinbindning av koldioxid efter skörd på ett enskilt skördat skogsskifte. Men när man studerar vilket skogsbruk som ger bäst klimatnytta kan man inte som Jens Rundberg gör i sitt exempel bara räkna på ett enskilt hygge, man måste se till hela skogslandskapet. I ett skogslandskap med skogsbestånd i alla åldrar skördas enstaka skiften medan alla andra skiften växer, därför finns det data på att mängden stående skog ökar i Sverige varje år. Det vill säga mängden insamlad koldioxid i skogen blir större, samtidigt som bioenergi nu ökat till 38 procent av Sveriges energiförsörjning. Bioenergin har därmed redan bevisat att den i praktiken varit det snabbaste sättet att minska klimatutsläppen i Sverige.

Läs hela repliken

Vi använder oss av cookies.Läs mer