Tillbaka

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om införande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har beretts möjlighet att yttra sig för rubricerade förslag och vill framföra följande:

Vi stödjer förslaget om att in en gränsjusteringsmekanism (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) och anser att den svenska regeringen ska ställa sig bakom förslaget med följande villkor:

  • Mekanismen ska bara gälla områden där det finns tydlig risk för ”carbon leakage”, dvs ojust konkurrens grundad på produktion med obeskattad eller subventionerad fossil energi eller där det finns risk att företag lämnar EU på grund av stigande priser inom ETS.
  • Åtgärden måste vara direkt kopplad till ETS genom att fri tilldelning av utsläppsrätter avvecklas i de branscher som berörs av CBAM.
  • CBAM får inte bli inledningen till en generellt mer protektionistisk handelspolitik från EU.

Läs  hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer