Tillbaka

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu kan du som prenumerant eller medlem i Svebio läs Bioenergi nr 1-2021 som e-tidning. Detta nummer av har huvudtemat utrustningsleverantörer med fokus på biokraftvärme och biovärme.

Vi har uppdaterat vår översikt, kallad Gröna havet, en lista och karta med ett urval av aktuella investeringar i länderna runt Östersjön. Övergången från fossila bränslen i Danmark och Finland har varit och är kraftfull med en rad stora genomförda, pågående och planerade investeringar i el- och värmeproduktion baserad på biobränslen och avfall.

Läs om investeringar och leverantörer i bland annat Visby, Gnosjö, Älvsbyn, Uleåborg, Tammerfors, Esbjerg och Vilnius. I Litauen finns ett lysande exempel i Vilnius, där Ignitis Group investerat motsvarande drygt 3,5 miljarder kronor i en stor anläggning för biobränsle och avfall som ger lägre energipriser och minskat beroende av importerade fossila bränslen.

Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas.

Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas, som har byggt en ny ångpanna för Arla i Visby. Foto: Karl Melander

Ny Biovärmekarta

I Sverige har vi varit tidigt ute och under mer än 40 år ersatt det allra mesta av fossila bränslen för värme- och kraftvärmeproduktion. I detta nummer följer en uppdaterad Biovärmekarta med som bilaga. På kartan redovisar vi drygt 550 anläggningar som totalt använder drygt 46 TWh biobränslen och avfall för att generera värme i runt om i landet. Konverteringen från fossila till förnybara bränslen i Sverige är en stor framgång ur klimatsynpunkt. Kartan finns även att ladda ned här.

Bioenergi granskar

Missa inte vår granskning av uppropet mot bioenergi som undertecknats av nästan 500 forskare varav 44 i Sverige. Bioenergis granskning visar att endast en av tio av de som undertecknat brevet har expertis inom området. Uppropet innehåller också grovt missvisande faktafel.

Läs Bioenergi nr 1-2021 här

Vi använder oss av cookies.Läs mer