Tillbaka

Debatt: Biodrivmedel – ett avgörande sätt att nå klimatmålen

Klimatmålen är en av vår tids stora utmaningar och drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för att bidra till en hållbar transportsektor, med hjälp av bland annat biodrivmedel. För att vi i Sverige ska slippa tanka fossila drivmedel efter 2030, för de över fem miljoner fordonen som finns då, behöver politiken ta ett helhetsgrepp om hållbar mobilitet.

Den svenska drivmedelsbranschens verksamheter, både i och utanför Sverige, räknar med att öka produktionen av hållbara biodrivmedel till 10–12 miljoner m3 till 2030. Denna mängd motsvarar 100–120 TWh, terawattimmar, energi. Idag används cirka 90 TWh inom transportsektorn och arbetsmaskiner. För att byta ut de fossila drivmedlen i de svenska vägtransporterna behövs cirka 70 TWh mer biodrivmedel än dagens användning.

I Europa måste biodrivmedel uppfylla EU:s strikta hållbarhetskriterier, som omfattar krav på råvarors ursprung, spårbarhet, hållbar skogsskötsel och certifiering.

De råvaror producenterna planerar att använda är framför allt restprodukter och avfall från restauranger, slakterier och skogen. Lite längre fram kan hushållsavfall och alger bli aktuella. Det är också rimligt att även tillåta livsmedelsgrödor som råvara till drivmedel eftersom åkermark kontinuerligt läggs ner.

Läs hela Debattinlägget i Södermanlands Nyheter

  • Gustav Melin, vd Svebio,
  • Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige,
  • Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet 

Vi använder oss av cookies.Läs mer