Tillbaka

Second Opinion: Rester från skogsbruk har ersatt olja, kol och naturgas

Bioenergi har på senare tid blivit hårt ansatt såväl inom EU som av miljörörelsen. Men svenska energibolag använder rester från skogsbruk, som ingen annan har användning för. Att använda annan skogsråvara till fjärrvärme är varken ekonomiskt eller ekologiskt försvarbart, menar Ragnhild Oskarsson, bränslechef på Växjö Energi och Raziyeh Khodayari, ansvarig för energitillförsel på Energiföretagen Sverige.

Under det senaste året har det kommit kritik mot biobränsle från flera håll. Det visar inte minst EU-kommissionens förslag till taxonomi som kom i november förra året, där biobaserad produktion av el och värme pekades ut som en övergångsteknik och därmed ska fasas ut. I den uppdaterade versionen som läckte ut i slutet av mars klassas bioenergi däremot som en långsiktig hållbar lösning. Men det är inte en slutlig version. Kritiken mot bioenergi handlar främst om att förbränning av biomassa ger koldioxidutsläpp och att skogsavverkning leder till brist på biologisk mångfald i skogen. Det förekommer även påståenden om att träd huggs ner för förbränning.

Läs hela artikeln av Ann-Sofie Borglund hos Second Opinion

Vi använder oss av cookies.Läs mer