Tillbaka

Svebios remissvar på EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

  • Vi stödjer förslaget om att införa en reduktionskvot för minskade klimatgasutsläpp från sjöfart.
  • Vi anser att de uppsatta målen är för låga, särskilt på kort sikt (2025 och 2030). Vi är övertygade om att man kan gå snabbare fram med omställningen av sjöfartens energiförsörjning.
  • Vi uppskattar att förslaget utgår från livscykelvärdering (well-to-wake). Så bör man också göra för flygbränslen (well-to-wing) och för vägtransportbränslen (well-to-wheel). Den totala klimatpåverkan måste styra.
  • Vi motsätter oss att man utesluter användning av bränslen från åkergrödor. Alla bränslen som uppfyller Förnybartdirektivets hållbarhetskriterier ska kunna användas både för vägtransporter, marina transporter och flyg.
  • Vi ställer oss frågande till Annex II. Flera bränslen saknas och definitionerna är ologiska.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer