Tillbaka

Lagringslathund för biobränslen

Svebio har publicerat en "Lagringslathund för biobränslen" i samarbete med P&B Brandkonsult och med finansiering av en grupp företag i bioenergibranschen med intresse och erfarenhet av bränslelagring.

Denna lathund för utomhuslagring av bränsle omfattar lagring av biobränslen i högar eller stackar.

Målsättningen med lagringslathunden är att beskriva vad som kan anses vara god praxis med hänsyn till risken för brand. Lathunden omfattar rutiner för att reducera risken för självantändning, samt för att öka möjligheten för åtgärder vid misstänkt självantändning och vid konstaterad brand.

Lathunden finns att ladda ner här

Lagringslathund för biobränslen 2021-framsida

Vi använder oss av cookies.Läs mer