Tillbaka

Hemställan om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för biooljor för uppvärmning

Energiföretagen Sverige, Svebio och CANOIL AB hemställer om att lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) ändras så att:

  1. biobränslen med KN-nummer 2905 1100 och 3824 9099 skattebefrias vid förbrukning för uppvärmning och,
  2. HVO som förbrukas för uppvärmningsändamål skattebefrias.

Läs hemställan som pdf

Vi använder oss av cookies.Läs mer