Tillbaka

Svebionytt: Vi får slåss för bioenergin i EU

Det blir allt viktigare för svenska bioenergiföretag att ta aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Taxonomin och revideringen av förnybartdirektivet är ett par aktuella exempel.

Den 18 december gick tiden ut för en EU-konsultation om taxonomin för hållbara investeringar. Förslaget från EU har lett till omfattande kritik och oro i Sverige och många svenska aktörer skickade in synpunkter till EU-kommissionen.

Tanken med taxonomin är god, men systemet innebär också stora risker. Genom att lista ”gröna” och därmed önskvärda åtgärder och aktiviteter vill man med taxonomin ge vägledning till investerare och finansiella placerare för att styra pengarna till områden och åtgärder som hjälper oss att nå klimatmålen.

Läs Kjell Anderssons krönika från Bioenergi nr 6

Vi använder oss av cookies.Läs mer