Tillbaka

Kjell Andersson har valts till ordförande i Bioenergy Europes arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor

- Working group sustainability. Arbetsgruppen arbetar för närvarande bland annat med en eventuell kommande revidering av EU:s Förnybartdirektiv, med EU-kommissionens förslag till taxonomi och med kolbalans- och hållbarhetsfrågor främst för fasta biobränslen. 

Läs mer om arbetsgruppens arbete hos Bioenergy Europe.

Vi använder oss av cookies.Läs mer