Tillbaka

Vi önskar alla en härlig sommar!

Vi kommer alla att ha semester. Men vi kommer också att försöka ha koll på den rad av förslag för en ny ”Green deal” som EU kommer att diskutera och besluta om under sommar och höst. Det är en mycket viktig period som kan komma att påverka bioenergiutvecklingen för många år framöver. Vi vill därför uppmana er att inte helt försvinna denna sommar, utan om det behövs kommentera och ge er syn på viktiga frågor.

Skog GM

Foto: Gustav Melin

En mycket angelägen fråga som kommer att diskuteras i höst är frågan om hela träd och hur de ska hanteras. Därför har Svebio producerat en rapport på engelska om användning av helträd och stamved för energi: Whole trees – why there should be no restrictions for using ”whole trees” for energy.

Rapporten är skriven av Svebios näringspolitiska chef, Kjell Andersson, som också är ordförande i Arbetsgruppen för hållbar bioenergi hos Bioenergy Europe. Rapporten kan användas som stöd för argumentation kring eventuellt kommande nya regleringar av råvaran för biobränslen från skogen. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag inför kommande utgåvor av rapporten.

I midsommarhelgen var jag ute och gick i den Småländska naturen där växtligheten fullkomligt exploderat de senaste veckorna. Som agronom och växtodlare reagerar jag över att jag överallt ser tätt stående stammar där plantor och tillväxt skulle gynnas av gallring och skötsel. Med rätt skötsel ökar tillväxten utan att den biologiska mångfalden behöver missgynnas. Vi kan med växternas tillväxt plocka bort koldioxid ur atmosfären och använda till exempel dessa klena stammar för att ersätta fossil energi.

Jag önskar alla en härlig sommar!
Gustav Melin, vd Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer