Tillbaka

Kommande nummer av Bioenergi: Utrustningsleverantörer för biokraft och biovärme

Bioenergi nr 1-2021 är under produktion. Vi startar året med starka teman och fokusområden. Utrustningsleverantörer med fokus på utvecklingen inom biovärme och biokraft i länder runt Gröna havet – Östersjön samt rökgasrening. En uppdaterad Biovärmekarta med alla fjärrvärmenät i Sverige går med som bilaga i tidningen.

Naistenlahti_Tammerfors

Illustration av Naistenlahti kraftvärmeverk i Tammerfors. Den nya pannan på 191 MW effekt ska driva en befintlig turbin för elproduktion, biobränsle ska ersätta kol. Huvudleverantör är Valmet, bränslehanteringen levereras av BMH Technology. Biokraftvärmeverket ägs av Tampereen Sähkölaitos Oy.

Biokraft och biovärme runt Gröna havet

  • Vi uppdaterar just nu vår översikt av utrustningsleverantörer till större projekt som genomförts de tre senaste åren eller planeras i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.
  • Omställningen från olja, kol och naturgas till biobränsle eller avfall fortsätter både i Sverige och i våra grannländer. Vad händer runt Gröna havet? Vi skriver om flera projekt.

Läs mer hos Bioenergi

Vi använder oss av cookies.Läs mer