Tillbaka

Svebios remissvar på EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

  • Det är bra att EU nu formulerar mål för minskad klimatpåverkan från flyget. Men målet 5 procents inblandning av förnybart flygbränsle 2030 är dock alldeles för lågt. Det kan jämföras med det svenska målet på 30 procent.
  • Alla typer av biobränslen som uppfyller hållbarhetsvillkoren i Förnybartdirektivet bör kvalificera som råvara för bioflygbränsle. Vi motsätter oss den diskvalificering av grödebaserade råvaror som föreslås av kommissionen.
  • Definitionerna av ”syntetiska bränslen” och ”förnybara bränslen från icke biomassa” måste klarläggas om ändras så att alla bränslen som använder vätgas i kombination med biobränslen inkluderas.
  • EU bör välja samma modell som Sverige valt med en reduktionsplikt för flygbränsle och därvid utgå från klimatpåverkan i livscykeln (well-to-wing).
  • Allt flygbränsle som tankas inom EU bör omfattas av denna reduktionsplikt. Avgränsningen till större flygplatser med över 1 miljon passagerare är omotiverad.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer