Tillbaka

Svebios förslag till svar på konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Nu önskar vi er medverkan i ytterligare en EU-konsultation – denna gång om Förnybartdirektivet. Skicka in ert svar senast den 9 februari. Om det är några av er som vill diskutera konsultationen med oss så bjuder vi in till ett Zoom-möte onsdagen den 3 februari.

Nu är det dags för nästa viktiga EU-konsultation. Den här gäller Förnybartdirektivet och är relativt komplicerad. Dokumentet är på 38 sidor (bifogas). Därför har vi valt att göra klart våra förslag och skicka ut dem till er.

Vi önskar nu två saker, dels att ni själva skickar in svar till EU-kommissionen, dels att ni ger oss feedback om ni tycker att vi borde svara annorlunda.

Skicka in svar på denna länk senast 9 februari.

En del av er som får detta brev är inte medlemmar i Svebio. Vi uppmanar er att bli medlemmar så att Svebio har möjlighet att fortsätta att bedriva detta mycket viktiga påverkansarbete mot EU för bioenergins och kraftvärmens bästa.

Om det är några av er som vill diskutera konsultationen med oss så bjuder vi nu in till ett Zoom-möte onsdagen den 3 februari kl 13.00-14.00. Anmäl ert deltagande här.

Mer instruktioner och våra förslag på svar finns i bifogad fil.

Vänliga hälsningar,
Gustav Melin
Tel. +46705 244400

Vi använder oss av cookies.Läs mer