Tillbaka

Ny Svebio-rapport om användning av helträd och stamved för energi

Svebio har producerat en rapport på engelska om användning av helträd och stamved för energi: Whole trees - why there should be no restrictions for using "whole trees" for energy.

Rapporten är skriven av Svebios näringspolitiska chef, Kjell Andersson, som också är ordförande i Arbetsgruppen för hållbar bioenergi hos Bioenergy Europe. Rapporten kan användas som stöd för argumentation kring eventuellt kommande nya regleringar av råvaran för biobränslen från skogen.

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på rapporten för kommande utgåvor. Maila kjell.andersson@svebio.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer