Tillbaka

Välkommen på digital workshop 13 april: Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?

Sverige har tagit ledningen i Europa på biodrivmedel och förlänger reduktionsplikten till 2030. Svensk potential är stor och flera svenska teknologier utvecklas. För att investeringarna ska komma behövs mer från politiken. Hur kan en kraftigt växande marknad förändras till mer inhemsk produktion? Vad behövs i form av långsiktiga styrmedel?

Road in forest, Sweden

Industrin är redo och flera projekt pågår för att bygga stora bioraffinaderier. Hur ska dessa fabriker kunna finansieras? Nu möts industrin och politikerna för att diskutera en rad konkreta förslag. För att nå riksdagens mål om noll nettoutsläpp av koldioxid behöver industrin investera omkring 200 miljarder kronor till 2045 i nya svenska anläggningar. Hur får vi fram klimatinvesteringar i infrastruktur?

  • Vad: Digital workshop ”Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?”
  • När: 13 april, kl 13.00-16.00
  • Hur: Online via Zoom

Webbinariet är öppet för alla intresserade och arrangeras av Svebio i samarbete med Vinnova och projektpartners Sekab, Södra, Renfuel, Energifabriken, Sveriges Åkeriföretag och Porcupine.

Viktiga frågor som ska besvaras är:

Hur kan investeringar i klimatprojekt ta fart? Vad kommer Energimyndighetens utredning ge för förslag? Regelverket i EU och Sverige blir alltmer detaljerat – hur påverkar det investeringarna? Hur mycket kan skogsindustrin bidra med och vad kommer elektrobränslen ge?

Till program och anmälan

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer