Tillbaka

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter.

Svebios ståndpunkter i sammanfattning

  • Sverige har redan idag de lägsta växthusgasutsläppen per invånare i EU.
  • Sverige kommer att klara målet om att minska utsläppen med 50 procent från 2005 till 2030. Målet ligger i linje med vårt nationella klimatmål.
  • En gemensam miniminivå på koldioxidskatt är det bästa sättet att åstadkomma utsläppsreduktioner i ESR-sektorn.
  • En stor del av Sveriges ESR-mål till 2030 kommer att klaras genom åtgärder i transportsektorn. För att dessa ska bli effektiva krävs att Sverige kan använda alla typer av förnybara drivmedel utan restriktioner från EU.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer