Tillbaka

Svebio anordnar ny workshop om biodrivmedel

Sverige har tagit ledningen i Europa på biodrivmedel och EU lägger fram ambitiösa paket för 2030. Potentialen av hållbara råvaror är stor och flera svenska teknologier utvecklas. För att investeringarna ska komma behövs mer från politiken. Denna workshop kommer belysa olika lärdomar som kan göras från tidigare projekt och vad som har varit lyckat.


Industrin är redo och flera projekt pågår för att bygga stora bioraffinaderier. Politiken behöver utvecklas för att dessa fabriker ska kunna finansieras och teknologin gå till marknaden snabbare. Nu möts forskare och experter för att bidra med sina erfarenheter och lärdomar för att utvecklingen inom produktion ska ta fart.

Viktiga frågor som tas upp under workshopen:

Vad är de internationella erfarenheterna att utveckla och finansiera stora fabriker? Vilka teknologier och biodrivmedel har lyckats och vilka har misslyckats – varför? Hur har regelverket i EU och Sverige bidragit eller gett hinder – hur påverkar det investeringarna?

  • Vad: Fysisk och digital workshop ”Guide-lines till mer biodrivmedel”
  • När: 25 november, kl 09.30-17.00
  • Var: Vår Gård i Saltsjöbaden och online via Zoom

Seminariet är öppet för alla intresserade och arrangeras av Svebio i samarbete med SFC och finansieras av IEA Bioenergy TCP.

ANMÄL DIG HÄR!

Vi använder oss av cookies.Läs mer