Tillbaka

Regeringen: Sverige ska bli ledande inom bio-CCS

Regeringen beslutade 16 december om att ge ett driftstöd för infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor, så kallad bio-CCS.

bio-CCS

Bio-CCS är en kostnadseffektiv teknik jämfört med många andra alternativ för minskning av koldioxid. Foto: Pixabay

Beslutet är ett viktigt led i att nå klimatmålen och innebär samtidigt att Sverige kan bli en ledande nation inom området.

– Satsningen innebär ett stort kliv framåt i arbetet för att nå klimatmålen. Sverige har som första landet i världen utrett ett statligt stödsystem för bio-CCS. När stödet nu införs kan vi bli en ledande nation på området. Satsningen gör också att industrin kan gå vidare och utveckla affärsmodeller för bio-CCS, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp. Målet kommer kräva kraftiga utsläppsminskningar, men också så kallade kompletterade åtgärder. En viktig sådan åtgärd är infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS).

Det har hittills funnits möjlighet för aktörer att få stöd innan och under investeringsfasen för bio-CCS-anläggningar, men det har saknats ekonomiska incitament för driftsfasen.

Aktör med lägst kostnad för bio-CCS vinner

Ansvarig myndighet för uppdraget blir Energimyndigheten, som också ska undersöka hur CCS i stort kan införas i Sverige. Det statliga stödet för bio-CCS kommer fördelas genom så kallad omvänd auktion där aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad.

Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner anbudet och får stödet. En första omvänd auktion planeras att utlysas i slutet av 2022. Från tilldelning av bud till avskiljning har aktörerna bedömt att det kommer att ta cirka tre år, vilket innebär att en första inlagring och utbetalning av stöd kommer att ske tidigast 2026.

Läs mer: Ny forskning visar stora möjligheter för ökad bioenergianvändning

Vi använder oss av cookies.Läs mer