Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Promemorians förslag är en direkt tolkning av hur ändringarna i det så kallade ILUC-direktivet ska implementeras i den svenska hållbarhetslagen. Den bygger på förslag från Energimyndigheten och innebär vad vi kan bedöma att man gjort rimliga avvägningar av vad som måste implementeras och vad som kan lämnas därhän på grund av svenska förhållanden. Vi vill emellertid framhålla några problem i regelverket så som det nu ser ut.

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer