Tillbaka

ABC i Göteborg summerade läget för nya biodrivmedel

– Vi är en ung industri som behöver trygghet och stabila villkor för att våga investera. Vi behöver garanterade marknader för våra produkter. Det var branschföreträdarna överens om i paneldebatten på Svebios konferens International Advanced Biofuels Conference som hölls 18 – 19 maj i Göteborg.

Ruta Baltause, Kaisa Hietala, Eric Sievers, Gustav Melin, Johan Hultberg och konferensens moderator Mattias Goldmann, vd för Fores.

Ruta Baltause, Kaisa Hietala, Eric Sievers, Gustav Melin, Johan Hultberg och konferensens moderator Mattias Goldmann, vd för Fores.

Experterna i panelen var också i stort sett överens om att alla typer av råvaror, produktionstekniker och drivmedel behövs för att klara den stora utmaningen att ersätta de fossila drivmedlen.

Vi behöver alla de här avancerade teknologierna, sa Ruta Baltause, som representerade EU-kommissionens energidirektorat.

Ruta Baltause, Policy Officer, European Commission, och Johan Hultberg, riksdagsledamot för Moderaterna.

Ruta Baltause från EU-kommissionens energidirektorat och Johan Hultberg, riksdagsledamot för Moderaterna.

På frågan om det är dags att investera nu svarade Johan Hultberg, riksdagsledamot för Moderaterna:

Det är alltid en risk att investera när politiker bestämmer villkoren, men jag är övertygad om att det kommer att finnas en global marknad.

Nestes företrädare, vice VD Kaisa Hietala, betonade att man nu måste få en mycket större marknad än den nordiska för de nya biodrivmedlen. Hon såg framtidens stora möjligheter främst i USA och Asien. EU är för osäkert.

Nestes vice vd Kaisa Hietala.

Nestes vice vd Kaisa Hietala.

Det var många som klagade på att EU har för låga ambitioner när det gäller att ställa om transportsektorn och avveckla de fossila drivmedlen.

Många företag är nöjda med att det nu ser ut att det blir obligatoriska kvoter i EU-länderna för avancerade biodrivmedel, som i EU definieras som de drivmedel som tillverkas av råvaror som listas i Förnybartdirektivets bilaga IX: avfall, restprodukter och cellulosahaltiga råvaror. Men andra beklagade att EU vill fasa ut biodrivmedel som görs av åkergrödor. Mest kritisk mot EU var Eric Sievers, vd för Pannonia Ethanol i Ungern:

Om ni litar på Bryssel – gör inte det!

Det var hans råd till konferensen.

Sievers har egna erfarenheter. Han berättade om två olika projekt som fått skrinläggas efter uttalanden och ändrade regelverk från Bryssel.

Stora möjligheter inom flyg och sjöfart

Fossila bränslen måste ersättas med biodrivmedel inte bara för landsvägstransporter. För flyget finns inget annat realistiskt alternativ än biojetbränsle, vilket lett till att allt fler flygbolag nu testar biobränsle. Flygindustrin har satt som mål att inte öka utsläppen av växthusgaser efter 2020. Det är en gigantisk utmaning, menade Jaako Jokinen från Pöyry.

Eric Sievers vd för Pannonia Ethanol i Ungern, Jaako Jokinen från Pöyry och Claus Felby från Köpenhamns Universitet.

Eric Sievers vd för Pannonia Ethanol i Ungern, Jaako Jokinen från Pöyry och Claus Felby från Köpenhamns Universitet.

Ett hittills mindre uppmärksammat område är sjöfarten. Claus Felby från Köpenhamns universitet visade att här finns en stor marknad. Sjöfarten förbrukar 330 miljoner ton fossila bränslen och svarar för 2 – 3 procent av de globala koldioxidutsläppen. En mycket stor del av frakterna sker via en handfull mycket stora hamnar, som Rotterdam, Singapore, Hongkong och Los Angeles. Båtmotorerna är byggda för att förbränna tunga oljor, närmast asfalt, men kräver stora volymer. Här finns möjligheter att använda biodrivmedel som inte behöver vara så förädlade, menade Claus Felby.

Fakta om ABC-konferensen

International Advanced Biofuels Conference anordnades i Göteborg av Svebio 18 – 19 maj 2017, med studieturer 17 maj. Konferensen hade 41 talare från 15 länder, och totalt 150 deltagare från 25 länder. En av sessionerna var ett samarbete med IEA Bioenergy annex 39.

Studieturerna gick till:

  • GoBiGas – produktion av biometan.
  • St1 – produktion av etanol från kasserat bröd.
  • Perstorp – tillverkning av rapsbaserad diesel RME.
  • Preem – produktion av HVO-diesel baserad på bl a tallolja.
  • Volvo – lastbilar för förnybara drivmedel.
  • Södra Cell/Värö bruk – massabruk med omfattande bioenergiproduktion.

Hela konferensprogrammet hittar du här och har du ytterligare frågor så går det bra att kontakta Svebio, 08-441 70 80.

Vi använder oss av cookies.Läs mer