Tillbaka

Erfarenheter kring klimatklivets roll för omställningen mot förnybar energi

Lyssna på goda exempel på hur klimatklivet gjort det möjligt att på ett lönsamt sätt konvertera från fossilt till förnybart.

Den 14-15 november kommer Pär Westborg från Pemco Energi till Stora Biokraft- och Värmekonferensen och berättar både om industrikonvertering samt expansion av fjärrvärme.

Per Westborg är en av talarna i sessionen ”1,5 miljarder för Klimatklivet 2018″. Regeringen tillför ytterligare 800 miljoner till Klimatklivet nästa år. Hur kan bioenergiföretagen vara med och dela på miljonerna? Ett stort antal projekt har redan fått stöd. Vi redovisar några sådana projekt och ger tips om hur man kan söka pengar, och vilka kriterier och villkor som gäller. Utbyggnad av fjärrvärme och konvertering i industrin är ett par intressanta områden.

Hela programmet hittar du här

Vi använder oss av cookies.Läs mer