Tillbaka

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

De svenska fjärrvärmeföretagen, kan producera mycket mer miljövänlig el i form av biokraft i våra fjärrvärmesystem. Men då krävs en förändring av elcertifikatsystemet. Nu måste partierna bakom den blocköverskridande energiöverenskommelsen agera.

En framtida elförsörjning som delvis vilar på sol och vind skapar en sårbar situation i samhället. Vi behöver balansera detta med aktörer som garanterar elkunder leverans dygnet runt. Svensk fjärrvärme producerar även el idag. Vi gör det med biokraftvärme och garanterar effekt året om. Med ett elcertifikatsystem som belönar leverans när det verkligen behövs kan vi bygga ut fjärrvärmen med förnybar el och skapa ökad trygghet på elmarknaden.

Det skriver Karin Medin mfl , vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio, i Dagens Samhälle.

Vi använder oss av cookies.Läs mer