Tillbaka

Slutförhandlingarna om EU:s nya klimat-och energipolitik viktigast för Svebio

Det är viktigt att slutförhandlingarna om EU:s klimat- och energipolitik 2020–2030 ger ett bra resultat. Det framhåller Svensk Bioenergiföreningen, Svebios, vd Gustav Melin som en av de viktigaste frågorna för hans branschförening i höst. Det säger han till Energimarknaden i vår sommarintervjuserie med företrädare för branschorganisationerna inom energi- och drivmedelsområdet.

– Detta inklusive bra hållbarhetssystem för biobränslen från skog som öppnar för möjlighet att använda all övergiven och oanvänd åkermark i Europa för biodrivmedels och energiproduktion. En annan viktig fråga är att reduktionsplikten för biodrivmedel innehåller en kvot som ger fortsatt snabb tillväxt i marknaden, särskilt bensinkvoten måste bli högre. Det är också viktigt att man kommer med förslag om hur man ska ge förutsättningar för ny förnybar elproduktion som ger garanterad effekt när elen efterfrågas, säger Gustav Melin.

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer