Tillbaka

Stubbar och sly – så mycket kan vi skörda

När man debatterar ökad produktion av biokraft, biodrivmedel och nya biobaserade material kommer alltid frågan: Finns det tillräckligt med biomassa för alla nya behov?
I det senaste numret av Bioenergi, nr 3, skriver Kjell Andersson om ny forskning visar på betydande potential inom två områden: stubbar och sly.

  • Sly. Forskarna har kartlagt hittills dåligt kända tillgångar på marginella marker, där det kan finnas 5–10 TWh bränsle att skörda.
  • Stubbar. Frågetecknen kring miljöeffekterna av stubbskörd har rätats ut efter åtta års forskning.

Forskningen visar: Vi kan skörda stubbar för energi utan negativa miljöeffekter

Efter många år av forskning finns det nu ett brett forskningsunderlag kring miljöeffekterna av skörd av stubbar som biobränsle. Slutsatsen kan sammanfattas:

  • Det går bra att skörda en betydande volym stubbar utan negativa miljöeffekter.
  • Bioenergi från stubbar är bättre än att fortsätta använda fossila bränslen.

För omkring tio år sedan beslutade svenska FSC att i praktiken stoppa användning av stubbar i sin certifiering med hänvisning till att miljökonsekvenserna av stubbskörd inte var tillräckligt kända. Miljöorganisationer som WWF och SNF är också negativa till stubbskörd av miljöskäl.

Frågetecknen kring miljöeffekterna av stubbskörd är skälet till att Energimyndigheten, SLU och FSC-certifierade skogsbolag lagt stora pengar på forskning under de senaste åren. Två stora forskningsprogram har genomförts under åren 2008–2015. Under åren 2008–2011 genomfördes 15 forskningsprojekt, och under åren 2012–2015 ytterligare 24 projekt till en kostnad av drygt 50 miljoner kronor.

Forskningen har sammanfattats i en bok med titeln ”Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?”, där 42 forskare medverkar med korta texter som sammanfattar resultaten. Professor Tryggve Persson vid SLU har varit koordinator för projektet.

Läs hela artikeln hos Bioenergi

Vi använder oss av cookies.Läs mer