Tillbaka

Uppsnappat på Högbo bruk

- Det behövdes 170 kontakter för att förmå ett företag i Halland som tillverkar nyttiga havrefibrer att överge planerna på att fortsätta med fossilt bränsle och elda gasol som ersättning för olja, för att istället använda förnybar träpellets. På köpet fick de ett generöst bidrag från Naturvårdsverket.

Det berättade Pär Westborg från Pemco under en session som handlade om Klimatklivet, på Svebios Stora Biokraft- och Värmekonferens, som hölls på Högbo Brukshotell i Gästrikland 14 – 15 november. Det är alltså inte alltid så lätt att få gröna företag att vara gröna rätt igenom.

– Gävle och BillerudKorsnäs satsade 1,9 miljarder på ett gemensamt kraftvärmeverk, som ger energi till bruket och värme till staden. Projektet, via det gemensamma bolaget Bomhus Energi, ger en reduktionen av koldioxidutsläppet med 64 000 ton, och innebär att Gävle Energis oljeförbrukning gått från 40 000 ton till nära noll! Det fick konferensdeltagarna veta av Gävle Energis vd Inger Lindbäck.

Mackmyra

Mackmyra

Under tisdagsförmiddagen gjorde en busslast konferensdeltagare studiebesök på det nya kraftvärmeverket. En annan grupp valde den mindre skalan och besökte Mackmyra Whisky, där Gävle Energis dotterbolag Bionär Närvärme står för energiförsörjningen med en pelletspanna. Gruppen besökte också Mellanskogs terminal i Mackmyra, där man lastar hela tåg med flis till Fortum Värtanverket i Stockholm.

Mellanskog

Mellanskog

Biokraft, både storskalig och småskalig, bränsleförsörjning, bränslemätning, nya utsläppsdirektiv och reningsteknik, samt Klimatklivet, var några av de ämnen som stod i fokus på konferensen. Dessutom rapporter om EU:s olika direktivförslag och klimatförhandlingarna i Bonn. Jean-Marc Jossart, generalsekreterare på den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM, var långväga hedersgäst, och han gav en aktuell bild av de snåriga förhandlingarna kring EU:s energi- och klimatpolitik.

I konferensen deltog 120 personer. Förutom föredrag, diskussioner, studiebesök och utställning ägnade man sig åt whiskyprovning och åt fantastiskt god mat.

Vi tackar alla er som deltog och gjorde konferensen lyckad!

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer