Tillbaka

Välkommen att anmäla dig till Pellets 2018!

Pellets 2018 startar tisdagen den 30 januari med två studiebesök. Välj mellan Öresundskrafts Västhamnsverket som använder 70 000 ton pellets per år för topplast eller en industri som har konverterat från olja till pellets. 

Efter lunch inleds konferensen av Anders Östlund, vd och koncernchef för Öresundskraft. Anders beskriver utvecklingen för ett av Sveriges större energibolag mot ökad användning av förnybar och återvunnen energi, bland annat med hjälp av spillvärme, avfall, träpellets och biogas. Öresundskraft är en pionjär inom storskalig användning av träpellets för att göra förnybar värme och el.

Oskar Larsson, enhetschef på Naturvårdsverkets Klimatmålsenhet, kommer att tala om klimatåtgärder i Sverige inklusive utmaningar och lösningar samt skogen roll för växthusgasbalansen. I Klimatmålsenhetens uppdrag ingår bland annat att analysera trender, scenarier och måluppfyllelse för nationella och internationella klimatåtaganden.

Joachim Colliander, chef för affärsområdet pellets inom Stora Enso Timber,är ansvarig för Stora Ensos pelletsverksamhet i Europa. Han kommer bland annat att tala om hållbarhet som en viktig drivkraft för att främja ökad användning av pellets i moderna energianläggningar för att göra värme, ånga och el. Vi är även glada att ha Stora Enso Timber som konferenspartner.

Anders Östlund, Oskar Larsson och Joachim Colliander.

Anders Östlund, Oskar Larsson och Joachim Colliander talar på Pellets 2018.

Välkommen till Helsingborg för nätverkande, affärer och nya kunskaper!

Till programmet och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer