Tillbaka

Bioenergi nr 4: Vattenfall planerar att investera 3,5 miljarder i Uppsala

Den största delen av pengarna väntas gå till ett nytt värmeverk med en effekt på 110 MW för användning av oförädlade trädbränslen. Vattenfall byter också från fossil olja till bioolja i två topplastpannor på totalt 150 MW samt konverterar från torv till träpulver i en hetvattenpanna på 120 MW.

Investeringarna i produktionssystemen beräknas totalt bli cirka tre miljarder kronor medan cirka 500 miljoner ska investeras i distributionssystemet. Närmast i tid ligger ett projekt med konvertering av två oljepannor från fossil olja till bioolja. Pannorna har en effekt på 75 MW vardera, det vill säga totalt 150 MW.

Läs hela artikeln på Bioenergis webb

Detta är en av många intressanta artiklar som publiceras i Bioenergi nr 4 som redan nu går att läsa som e-tidning av Svebios medlemmar och prenumeranter.

Utöver detta kan du läsa om två nystartade stora biokraftprojekt i Nådendal och Äänekoski i Finland. Vi skriver om planerna på biokraft och fjärrvärme i Västerås och Malmö. Bioenergi står för 14 procent av den globala energianvändningen. I detta nummer kan du även läsa mer om global bioenergistatistik från World Bioenergy Association.

Tidningen kommer ut i tryckt form i slutet av v. 37.

Trevlig läsning!

Vi använder oss av cookies.Läs mer