Tillbaka

Affärsmöjligheter i Finland

I Finland sker just nu en omfattande satsning på nya biobränsleanläggningar, särskilt i södra Finlands storstadsområden, där man fortfarande eldar mycket kol och naturgas. Nordic Baltic Bioenergy Conference är rätt tillfälle att få en överblick och göra sig känd bland de finska aktörerna och göra affärer.

Här är några av de bioenergisatsningar som nyligen har gjorts och som nu pågår i södra Finland:

Fortum konverterade 2015 två oljepannor på 40 MW vardera till pellets i Kivenlahti värmeverk i Esbo, väster om Helsingfors.

Fortum med flera investerar 260 miljoner euro i nytt kraftvärmeverk i Nådendal utanför Åbo. Biokraftvärmeverket ersätter ett kolkraftverk och står färdigt i höst. Flis blir huvudbränsle. Kapaciteten blir 142 MW el och 244 MW värme samt 50 MW ånga.

Helen Oy bygger nytt pellevärmeverk med 100 MW effekt vid Sundholmens kraftverk i Helsingfors, driftsättning 2018.

Lahti Energia ska bygga en anläggning som ska ge 150 MW värme och kommer att vara förberedd för att levererar 50 MW el. Klar 2019

Ny pelletspanna med 90 MW effekt blev nyligen klar i Seinäjoki. Pannan ska användas för topplast och reservlast och ersätter fossil olja. En befintlig 30 MW oljepanna har också konverterats för att kunna använda pellets som bränsle.

En stor konvertering av ett kolkraftvärmeverk planeras i Vanda utanför Helsingfors.

Finska Fortum är även mycket aktivt med investeringar både i Polen, Litauen, Vitryssland och Ryssland.

I Helsingfors träffar du experterna och företagen som är aktiva inom bioenergisektorn på de Nordiska marknaderna.

Vi besöker även Nestes biodieselraffinaderi, Hakevuori bränsleterminal och Porvoon Energia kraftvärmeverk.
Inträde ingår även till den anslutande bioteknikutställningen Chembio.

Hela programmet och anmälan hittar du på nordicbalticbioenergy.eu

Som medlem i Svebio får du rabatt på konferensavgiften. Vi ses i Helsingfors 29-31 mars!

Vänliga hälsningar,

Gustav Melin, vd Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer